Pečujme o děti společně.

Co děláme?

Propojujeme rodiny. Podporujeme je, aby vzájemně spolupracovaly a společně vytvořily prostředí, v němž mají děti dostatek pozornosti, podnětů a mezilidského kontaktu nezbytných ke svému zdravému vývoji a rodiče více času.

✔ Rodiny tím získají více zdrojů, nejen časových, ale i finančních a emočních; svěžejší a klidnější rodiče a šťastnější děti.

Proč to děláme?

Po rozpadu tradičních velkých rodin jsme začali vychovávat děti v nejmenším možném torzu rodiny, kterou tvoří dva dospělí a jedno, nanejvýš dvě děti. Takto omezená primární sociální skupina neumožňuje dětem zdravý a plnohodnotný vývoj a zároveň je pro rodiče nesmírně vyčerpávající. V důsledku toho prožívají obě strany mnoho zklamání a nejednou propadají zoufalství.

Dospělí pak mají často pocit, že ve své rodičovské roli selhávají a rodinu opouštějí, případně ji ze strachu vůbec nezakládají. To se netýká pouze lidí ze sociálně slabého prostředí, ale i lidí v profesním životě úspěšných. Následkem je porodnost, která se dlouhodobě pohybuje pod přirozenou udržitelností.

A přitom stačí překonat ostych
a znovu na to nebýt sami.

Co přináší užitečné vztahy

1. dětem

Dětem přivedou „spolupracující rodiny“ do života nejen více blízkých lidí, ale také pevnější 
a pestřejší zázemí, nové zdroje inspirace a dnes tolik chybějící pozornost. Prvky, které jsou nezbytné pro jejich fyziologický vývoj.

2. rodičům

Spolupráce při péči o děti přináší benefity minimálně 5E: energetické, emoční, ekonomické, ekologické a evoluční. Rodiče tak především získají více klidu 
a možností, se kterými mohou naložit tak, jak uznají za vhodné. 

3. společnosti

Děti vyrůstající ve vhodných podmínkách snáze přijímají zodpovědnost za svůj život i svobodu a nejsou odrazení od rodičovství náročným modelem z vlastního dětství. Ekonomicky se preventivní péče a investice do dětí v předškolním věku projeví úsporami na sanaci a restrikci.

Akční kroky

Nabízíme Vám podporu, konzultace, semináře, zkušenosti a expertizu v oblasti péče o děti.

Chcete založit nebo být součástí spolupracující skupiny? Pojďte s námi udělat změnu, aby spolupráce byla opět běžná a pomáhala dětem
i ohroženým rodinám.

Pomozme ohroženým rodinám, investujme energii i finance do prevence a zabraňme zbytečnému odebírání dětí do státní péče.

Nejbližší akce

Otevřené setkání
rodin na zahrádce
17. 6. 2018

✿ Přátelé, s radostí vás zveme k dalšímu příjemnému a inspirativnímu setkání. Přijďte sami nebo s celou rodinou do rozkvetlé zahrady uprostřed Trojských lesů. Na chvíli se společně v klidu zastavit.

Otevřený večer
s Rodinou v klidu
22. 5. 2018

Jednou za 14 dní se potkáváme a společně rozvíjíme myšlenky a sdílíme zkušenosti kolem spolupráce rodin při péči o děti. Snaha je propojit zájemce o tématiku až po leadery již fungujících skupin.

Seminář:
Mateřství v klidu
21. 6. 2018

Přijďte si popovídat, jak takové mateřství může vypadat! Ráda se s Vámi podělím o mé zkušenosti. Jsem máma, která neztratila sílu a chuť čelit výzvám v rodičovství a brát vše s větším klidem a nadhledem.

Naše služby

Poradenství

Individuální i párové  konzultace.

Stínování

Poznejte na vlastní kůži, jaké je soužití s miminkem. 

Semináře

Nejbližší akce či přednášky a semináře na klíč.

Pravidelná setkání

Páteční setkání matek, mužský kruh atd. (doplnit)