Finance 2021

Rozpočet 830 000,- 
Aktuálně pokryto 64%

Aukce v klidu

Cílem této akce je nejen milé společné setkání, však hlavně podpora a osvěta opomíjené a podfinancované oblasti. 


průměrný výdělek 215 000 Kč

sponzor aukce – 15 000 Kč od Recruit.cz
koordinace dobrovolníky

Komunitní prostory

Pracujeme se 3 koncepty: Komunitní hřiště,
sousedská klubovna a cohousing.

 • podpora vzniku prvních vzorových míst
 • vytvoření manuálu a udržitelné podpůrné služby pro replikování modelu

Projekt na 3 roky
240 000 Kč ročně

Webová platforma

 • Příklady dobré praxe
 • Manuály pro lídry
 • Propojovací nástroje (mapa, fb skupina)
 • Prodej přednášek, seminářů a služeb lektorů

? Kč ročně

Podpora Rozšířených rodin

Vytvoření podpůrných materiálů a vzdělávacích programů.

 • Vytvoření manuálu pro zakladatele rozšířených rodin
 • Organizace vzdělávacích seminářů a kurzů
 • Vytvoření samostatně prodejných online vzdělávacích materiálů
 • Osvěta tématu

Projekt na 2 roky
240 000 Kč ročně

Individuální podpora

Provázení ohrožených skupin a jejich sociální integrace. Pilotní provázení a konzultace. Cílovou skupinou jsou především mladí při přechodu do dospělosti, matky samoživitelky a rodiny přistěhované do nového města.

 • Cílem projektu je vytvořit metodiku individuální podpory těchto skupin. Se kterou by mohli pracovat například dobrovolníci nebo sociální pracovníci. 
 • Dalším cílem je vytvořit online materiály, které by do značné míry nahradily potřebné individuální konzultace.

Projekt na 3 roky
120 000 Kč ročně

Webová platforma

 • Příklady dobré praxe
 • Manuály pro lídry a obce
 • Propojovací nástroje (mapa, fb skupina)
 • Prodej přednášek, seminářů a služeb lektorů

? ročně

Manuál pro iniciátory
sousedských komunit

 • testování individuální podpory inciátorů z celé republiky
 • vytvoření manuálu, online nástrojů a udržitené podpůrné služby

Projekt na 2 roky
240 000 Kč ročně

Metodika pro obce
a městské části

 • Testování potenciálu sousedských spolků ve spolupráci s MČ
 • Vytvoření metodiky pro obce a MČ

Projekt na 3 roky
120 000 Kč ročně