„Děti nemusí být v ohrožení života,
aby byl jejich život v ohrožení.“

Vratislav Hlásek,
zakladatel organizace

Proč aukci pořádáme?

Protože podpora rodin, jejich propojování a vzájemná spolupráce jsou podfinancovanou oblastí, která si zaslouží mnohem více pozornosti. Spokojené dětství je pro budoucí úspěšný život a zdravou společnost zcela klíčové.  

Rozvíjející prostor

Vidíme, že si děti již přestaly hrát sami na ulici, kolikrát i mezi sebou. Prostředí ve kterém se vyskytují nejsou často vhodná pro volnou hru, prostor ve městě není příliš dětem nakloněn. Strach o bezpečí dětí nám nedovolí pustit děti k jejich volné hře. Rádi bychom tímto byli inspirací, jak takový prostor koncipovat, jak se v něm pohybovat,  tak aby se všichni cítili v bezpečí.

Pestrost a spolupráce

Dítě potřebuje pro svůj zdravý vývoj pozornost a pestrost. V podnětech kolem sebe, ale i lidech. Dítě se neustále učí, a když toto prostředí nemá kolem sebe, uchyluje se k hrám na počítači a virtuálnímu světu. Jaké dopady to na děti má, všichni víme. Chceme a snažíme se o inspiraci a podněcování lidí k větší spolupráci mezi sebou, tak aby měly děti ve větších skupinách podnětné prostředí pro jejich zdravý vývoj, a mohly vyrůstat mezi věkově různými dětmi. Dítě vyrůstající mezi svými vrstevníky je neustále srovnáváno, navzájem si takové děti jen konkurují a mezi sebou soutěží.

Proaktivita a kreativita

Dítě se dostává do situací, kde lze pouze uspět nebo selhat, má strach z chyb. Nepodporujeme ho v kreativitě. Nenecháme mu často svobodný přístup k jeho samotnému rozhodování a vlastním potřebám. Dítě se pak bojí a je frustrované. Snažíme se dělat osvětu rodičům, motivujeme je a koučujeme, aby i oni byli svobodní sami se sebou a předávali toto svým dětem.

Sociální dovednosti

To co se v dětství nenaučíme se těžko dohání v dospělosti. Přitom sociální dovednosti a schopnost fungovat ve vztazích jsou klíčové pro náš spokojený život. Snažíme se koučovat a inspirovat dospělé, aby byli co nejlepším příkladem v rámci jejich možností pro své děti.

Díky loňskému výtěžku můžeme vydat a na letošní aukci pokřtít zcela novou publikaci Alžběty Hláskové. 

Kam poputuje výtěžek
letošní aukce?

Přímá podpora

Koučování a mentoring pro znevýhodněné a sólo rodiče (provázení), aby na to nebyly samy.

Vzdělávání a prevence

Přednášky, semináře a podpora aktivně spolupracujících rodin, které jsou inspirací dalším.

Osvětová činnost

Nové publikace, manuály a webové platformy, aby byla spolupráce dostupnou možností pro všechny zájemce.

Loňská aukce

Nahlédněte, jak vypadal minulý ročník,
vybrali jsme krásných 237 441 Kč 

(včetně poaukčního prodeje)

Přispějte dílem

Připojte se k Michalu Singerovi a přispějte dílem nebo sběratelským předmětem do letošní sbírky.

Všem dárcům děkujeme!

Přijměte pozvání
na Aukci v klidu 

20.11. 2019 v Malostranské besedě
od 17 hodin

Děkujeme, že podporujete nezbytnou změnu, o kterou s Rodinou v klidu usilujeme.
 

Máte-li jakékoli dotazy, podněty či připomínky,
prosím, neváhejte nás kontaktovat.


Koordinátorka aukce

Petra Machovská
+420 739 917 955
aukce@rodinavklidu.cz


Finanční podpora

Přímou finanční podporu od Vás rádi přijmeme
na transparentním účtě:

311 322 333 5 / 2010

Děkujeme také partnerům aukce


Aukce probíhá pod záštitou
aukčního domu Vltavín


Za významnou podporu
a poskytnutí prostor Malostranské besedě. 


Společnosti Recruit CZ, s.r.o. za finanční příspěvek na realizaci aukce. 


Na aukci Vás přivítáme skleničkou  od Bohemia Sektu.


O tisk aukčních tiskovin se postaralo studio Altair