Nebát se

a sdílet péči o děti.

Jak by vypadal
svět podle našich dětí?

Aneb co potřebují děti
ke svému přirozenému vývoji
a jak to snáze naplnit.

Rodina v klidu.

Problém

Rozpad tradičních velkých rodin způsobil, že běžně dnes tvoří rodinu pouze
2 nebo 1 dospělý člověk. Takto omezený rodinný prostor neumožňuje dětem se zdravě a plnohodnotně vyvíjet. Tento model je pro rodiče velmi vyčerpávající a bojí se mít další děti.


Řešení

Propojujeme rodiny soběstačné a rodiny v ohrožení. Provázíme je při překračování strachu a nedůvěry tak, aby se nebály kooperovat v menších nepříbuzenských skupinách.


Výsledek

Přínosem této spolupráce je generování finančních, časových a emočních zdrojů a jejich sdílení ve prospěch svůj
a především dětí. 


Co děláme?

Nabízíme příležitost zapojit se,
sdílet a měnit své okolí

Rozjíždíme pilotní projekt s několika rodinami. Zakládáme nové spolupracující skupiny. Propojujeme se, sdílíme a společně se učíme. Aby se spolupráce stala opět běžnou a dostupnou možností, jak našim dětem vytvořit vhodné prostředí. 
Pojďte do toho s námi.

Nabízíme podporu,
konzultace a vzdělávání

Giatus num rehene sime porent res in es dolendi rem ipiti reptatur? Fuga. Duciis autemodiassi aborerio. Dae maio moloribus doloreicil magnimus dusdaes solorem et ape volore nihita vendaepera soluptiis nonsequ iscipidunt odicaepeles invel ius et quis erunt voluptint ad magnates voluptincim quid quod quiamusaped eium re nonserum quis eat voluptionet des di tenis 

Pomáháme ohroženým rodinám.
Podpořte je s námi.

Giatus num rehene sime porent res in es dolendi rem ipiti reptatur? Fuga. Duciis autemodiassi aborerio. Dae maio moloribus doloreicil magnimus dusdaes solorem et ape volore nihita vendaepera soluptiis nonsequ iscipidunt odicaepeles invel ius et quis erunt voluptint ad magnates voluptincim quid quod quiamusaped eium re nonserum quis eat voluptionet des di tenis 

Pro koho to děláme?

Pro děti

Dětem přivedou „kooperující rodiny“ do života nejen více blízkých lidí, ale také pevnější a pestřejší zázemí, nové zdroje inspirace a dnes tolik chybějící pozornost a interakci. Prvky, které jsou nezbytné pro jejich fyziologický vývoj.

Pro Rodiče

Potřebná podpora rodičům, prarodičům, budoucím rodičům a dětem přecházejícím do dospělosti, kteří 

•  hledají propojení s dalšími lidmi,
•  hledají informace, jak vychovávat děti,
•  cítí se v úzkých,
•  ocitli se v nouzi.

Pro společnost

Děti vyrůstající ve vhodných podmínkách budou snáze přijímat zodpovědnost za svůj život i svobodu. Zároveň přinesou společnosti větší demografický nárůst, nebudou odrazení od rodičovství nefunkčním modelem z vlastního dětství, vzpomínkami na vyčerpanou matku apod.. Ekonomicky se preventivní péče a investice do dětí v předškolním věku projeví úsporami na sanaci a restrikci.

Akční kroky

Chcete založit nebo být součástí spolupracující skupiny? Pojďte s námi udělat změnu, aby spolupráce byla opět běžná a pomáhala ohroženým.

Nabízíme Vám podporu, konzultace, semináře, zkušenosti a expertýzu v oblasti péče o děti.

Pomozme ohroženým rodinám, investujme energii i finance do prevence a zabraňme zbytečnému odebírání dětí do státní péče.

Služby

Stínování

Poznejte na vlastní kůži, jaké je soužití s miminkem. 

Semináře

Nejbližší akce či přednášky a semináře na klíč.

Pravidelná setkání

Páteční setkání matek, mužský kruh atd (doplnit)

Koučování

Individuální i párové koučování a konzultace.