Pečujme o děti společně.

Co děláme?

Individualismus ve výchově dětí je trendem posledních desetiletí. A není přirozený, ani funkční. O děti se vždy staralo více lidí. Původně v rámci kmenů, později členové širší rodiny.

Snažíme se rodinám znovu ukázat cestu k přirozenému fungování. Dříve totiž ke společné péči o děti vedl jednotlivce fakt, že nebyl schopen sám pokrýt všechny svoje potřeby. Zároveň však měl co nabídnout. Zručnost, sílu, nebo reprodukční schopnost.

Proč to děláme?

Neziskové organizace působící v ČR pomáhají rodinám ve chvíli, kdy se jim situace vymkne z rukou. My se zaměřujeme na prevenci ohrožených rodin. Stačí málo, a rodina či matka samoživitelka se do mezní situace nemusí vůbec dostat. Na tomto místě je nutno podotknout, že prevence ve výsledku šetří peníze daňových poplatníků. je vždy levnější než sanace, neboli řešení akutního stavu. problému.

Jak to děláme?

V současné době na konkrétních projektech testujeme postupy a nástroje, které prevenci pokrývají. A to jak u zdravě fungujících rodin, tak u těch, které jsou na hranici ohrožení.  Děláme osvětu formou sdílecích kruhů, setkání, přednášek, workshopů, dotovaného koučingu a mentoringu.

Naše projekty

Dětství v klidu

Dítě patří do rodiny. Až 2/3 dětí odebraných z péče rodičů by mohlo zůstat doma, kdyby se věnovala patřičná pozornost prevenci. Každý někdy šlápne vedle. Důležité je, aby měl někoho, kdo ho chytí, než spadne na dno.

Rodičovství v klidu

Rodičovství je nová situace, na kterou se nedá připravit. Dá se však připravit na příchod změn. Cílem projektu je ukázat, že rodiče nemusejí být na výchovu dětí sami. A přiznat si, že to sami nezvládají, není selhání, ale první krok k nalezení řešení.

Rozšiřte si rodinu

Projekt má za cíl vytvářet síť tzv. rozšířených rodin, které nahrazují kmenové soužití, či absenci širší rodiny. Funkční síť rozšířených rodin má zároveň potenciál být záchrannou sítí pro ohrožené rodiny. Ty totiž dokáže integrovat do již existujících rozšířených rodin a pomoci jim tak vyváznout ze zóny ohrožení a překonat nenadálou situaci, na kterou by sami nestačily.

Nejbližší akce

Otevřené setkání
rodin na zahrádce
25. 8. 2018

✿ Přátelé, s radostí vás zveme k dalšímu příjemnému a inspirativnímu setkání. Přijďte sami nebo s celou rodinou do rozkvetlé zahrady uprostřed Trojských lesů. Na chvíli se společně v klidu zastavit.

Otevřený večer
s Rodinou v klidu
28. 8. 2018

Jednou za 14 dní se potkáváme a společně rozvíjíme myšlenky a sdílíme zkušenosti kolem spolupráce rodin při péči o děti. Snaha je propojit zájemce o tématiku až po leadery již fungujících skupin.

Seminář:
Mateřství v klidu
podzim 2018

Ráda se s Vámi podělím o mé zkušenosti. Mám ročního synka, který se má k světu a já jsem máma, která neztratila sílu 
a chuť čelit výzvám v rodičovství a brát vše s větším klidem a nadhledem. Přijďte si popovídat, jak takové mateřství může vypadat!

pro více informací nás kontaktujte
na martina@rodinavklidu.cz

Propojme se


Rádi Vás seznámíme s projektem
a možnostmi spolupráce na osobní schůzce.

Nebo přijďte na některou z našich
otevřených akcí. Více zde na webu a facebooku.

Zapojte se


Tvořte vlastní spolupracující skupinu.
Nabízíme vzájemnou inspiraci, sdílení, vzdělávání a podporu
při realizaci Vašeho záměru. Neváhejte nás kontaktovat.

Pomozte dětem


Pomozte dětem z ohrožených rodin.
Například tím, že podpoříte vznik sdílených prostor nebo provázení a koučování rodičů samoživitelů. Podpořit lze i konkrétní dítě, sourozence či skupinu rodin.

Napište nám a potkejme se

email: vojta@rodinavklidu.cz
tel. 603 229 777

Napsali jsme knížku.
Stáhněte si jí zdarma.

Je to krátká, krásně ilustrovaná knížka, která vás uvede do problematiky výchovy dětí v dnešní době. Odhalí vám proč jsme se jako společnost do této situace dostali a především nastíní, jak z ní ven.

více