Pečujme o děti společně.

Co děláme?

Propojujeme rodiny. Podporujeme je, aby vzájemně spolupracovaly a společně vytvořily prostředí, v němž mají děti dostatek pozornosti, podnětů a mezilidského kontaktu nezbytných ke svému zdravému vývoji a rodiče více času.

✔ Rodiny tím získají více zdrojů, nejen časových, ale i finančních a emočních; svěžejší a klidnější rodiče a šťastnější děti.

Proč to děláme?

Po rozpadu tradičních velkých rodin jsme začali vychovávat děti v nejmenším možném torzu rodiny, kterou tvoří dva dospělí a jedno, nanejvýš dvě děti. Takto omezená primární sociální skupina neumožňuje dětem zdravý a plnohodnotný vývoj a zároveň je pro rodiče nesmírně vyčerpávající. V důsledku toho prožívají obě strany mnoho zklamání a nejednou propadají zoufalství.

Dospělí pak mají často pocit, že ve své rodičovské roli selhávají a rodinu opouštějí, případně ji ze strachu vůbec nezakládají. To se netýká pouze lidí ze sociálně slabého prostředí, ale i lidí v profesním životě úspěšných. Následkem je porodnost, která se dlouhodobě pohybuje pod přirozenou udržitelností. A přitom stačí překonat ostych a znovu na to nebýt sami.

>

Přínos společné péče

✳ Dětem

To podstatné pro jejich
fyziologický vývoj:

✔ více blízkých lidí,
✔ pevnější a pestřejší zázemí,
✔ nové zdroje inspirace
✔ a dnes tolik chybějící pozornost.


✳ Rodičům

Výhody 5E:

✔ energetické,
✔ emoční,
✔ ekonomické,
✔ekologické,evoluční.

A k tomu více klidu a možností, se kterými mohou naložit, jak uznají za vhodné.


✳ Společnosti

Lidé vyrůstající ve vhodných podmínkách:

✔ snáze přijímají zodpovědnost za  svůj život a svobodu,
✔ nejsou odrazeni od rodičovství náročným modelem z vlastního dětství,
✔stojí společnost méně, protože je netřeba napravovat.


Pomáháme ohroženým rodinám.
Podpořte je s námi.

Giatus num rehene sime porent res in es dolendi rem ipiti reptatur? Fuga. Duciis autemodiassi aborerio. Dae maio moloribus doloreicil magnimus dusdaes solorem et ape volore nihita vendaepera soluptiis nonsequ iscipidunt odicaepeles invel ius et quis erunt voluptint ad magnates voluptincim quid quod quiamusaped eium re nonserum quis eat voluptionet des di tenis 

Jak spoluprací více rodin a dospělých
vytvořit bezpečné, pečující prostředí
pro přirozený vývoj dětí v dospělé jedince?


Hledáme řešení pro každou situaci.
Ať už Vám schází pro děti čas, finance,
prostor nebo podpora rodiny.

Nejbližší akce

Otevřené setkání
rodin na zahrádce
20. 5. 2018

✿ Přátelé, s radostí vás zveme k dalšímu příjemnému a inspirativnímu setkání. Přijďte sami nebo s celou rodinou do rozkvetlé zahrady uprostřed Trojských lesů. Na chvíli se společně v klidu zastavit.

Otevřený večer
s Rodinou v klidu
22. 5. 2018

Jednou za 14 dní se potkáváme a společně rozvíjíme myšlenky a sdílíme zkušenosti kolem spolupráce rodin při péči o děti. Snaha je propojit zájemce o tématiku až po leadery již fungujících skupin.

Přednáška
s Vráťou Hláskem
22. 5. 2018

Giatus num rehene sime porent res in es dolendi rem ipiti reptatur? Fuga. Duciis autemodiassi aborerio. Dae maio moloribus doloreicil magnimus dusdaes solorem et ape volore nihita vendaepera soluptiis nonsequ

Akční kroky

Nabízíme Vám podporu, konzultace, semináře, zkušenosti a expertizu v oblasti péče o děti.

Chcete založit nebo být součástí spolupracující skupiny? Pojďte s námi udělat změnu, aby spolupráce byla opět běžná a pomáhala dětem
i ohroženým rodinám.

Pomozme ohroženým rodinám, investujme energii i finance do prevence a zabraňme zbytečnému odebírání dětí do státní péče.

Naše služby

Poradenství

Individuální i párové  konzultace.

Stínování

Poznejte na vlastní kůži, jaké je soužití s miminkem. 

Semináře

Nejbližší akce či přednášky a semináře na klíč.

Pravidelná setkání

Páteční setkání matek, mužský kruh atd. (doplnit)