Vytvořme
dětem prostor

Podporujeme rodiny, aby vzájemně spolupracovaly a společně vytvořily prostředí, v němž mají děti dostatek pozornosti, podnětů a mezilidského kontaktu nezbytných ke svému zdravému vývoji.

Why

Individualismus ve výchově dětí je trendem posledních desetiletí.

A není přirozený, ani funkční. O děti se vždy staralo více lidí. Původně v rámci kmenů, později členové širší rodiny.

Snažíme se rodinám znovu ukázat cestu k přirozenému fungování. Dříve totiž ke společné péči o děti vedl jednotlivce fakt, že nebyl schopen sám pokrýt všechny svoje potřeby.

Co potřebují naše děti?

Dnešní norma není dětem ani rodičům nakloněná.
Co potřebují děti, aby z nich mohli vyrůst šťastní dospělí lidé?

1) pestrou skupinu lidí

  • nevyrůstat s jedním nebo 2 dospělými
  • děti se učí nápodobou, sledovat něco o krok dál, než jsem já. Pokud má dítě před sebou o 30 let starší ženu, evolučně je to žena ve věku babičky, propast mezi tím co dítě vidí a kudy se má vyvíjet, když mu ukážeme tohle a vrstevníky, tak mu to moc nepomůže, jeho představa o tom, co je být dítětem o rok starším, atd.. Děti rádi sledují starší děti, sledování her, sportů, sledování dětí jak hrajou poč. hry, pak jdou a replikují to, zkouší to. Když je velký přizve do hry, zažívají euforii, přijetí starším člověkem. Tím si vytvářím zkušenosti, kterou můžu aplikovat empaticky na mladšího, učím se rodičovství, vědět jaké to je přijmout mladšího, zrcadlové neurony.
  • pokud děti sám neporodim, nechceme mít plošně více dětí, můžu je pojmout z okolí, to co mi chybí získat venku.

2) kreativní prostor

Vytváříme prostředí,
kde lze splnit zadání nebo selhat.

Vytváříme prostředí s omezeními, tam neskákej, na trávník nešlapej… Jen nekontrolovaný prostor vytváří prostor ke kreativitě, musí si ho domodelovat, dnešná hřiště je přesně nalajnované, takle se na to neleze, nepodporuje je to ve tvoření. Hledání řešení, fantazii. 

Co potřebují rodiče

Čas, partnerství, strach

Strach

sss

How

What

Nejbližší akce

9. duben


18. květen

Zapojte se!

Nechte nám svůj email a my Vám pošleme informace o aktuálních akcích, možnostech podpory a inspirativních lidech, kteří už péči o děti aktivně řeší.

Naše projekty

Dítě patří do rodiny. Až 2/3 dětí odebraných z péče rodičů by mohlo zůstat doma, kdyby se věnovala patřičná pozornost prevenci. Každý někdy šlápne vedle. Důležité je, aby měl někoho, kdo ho chytí, než spadne na dno.

Rodičovství je nová situace, na kterou se nedá připravit. Dá se však připravit na příchod změn. Cílem projektu je ukázat, že rodiče nemusejí být na výchovu dětí sami. A přiznat si, že to sami nezvládají, není selhání, ale první krok k nalezení řešení.

Projekt má za cíl vytvářet a podporovat síť tzv. rozšířených rodin, které nahrazují kmenové soužití, či absenci širší rodiny. Funkční síť rozšířených rodin má zároveň potenciál být záchrannou sítí pro ohrožené rodiny. 

Aukce v klidu

Výtěžek z Aukce v klidu 2018  
je krásných 237 441 Kč