Nebojme se 

podpořit ostatní.

Problém

Odebíráme děti z důvodů, které je možné řešit preventivními podpůrnými službami pro ohrožené rodiny.

Až 70% odebraných dětí 
by mohlo zůstat
ve své rodině.

U těchto dvou třetin se jedná zejména o kombinaci nedostatečných rodičovských kompetencí (nedostatky ve výchově či péči) a problémy s bydlením, které by bylo možné řešit podporou rodiny formou terénní sociální práce. 

zdroj: Lumos 2017

+42%

Celkový počet dětí ve státní péči kvůli nedostatečné prevenci stále roste…

Počet dětí umístěných do státní péče, pěstounské péče či zdravotnických a školských dětských domovů vzrostl za posledních 8 let o 42 %.

… a je vyšší než v dalších vyspělých zemích. ...

V přepočtu na deset tisíc dětí v dětské populaci je v České republice dvaapůlkrát vyšší než v Anglii a o třetinu vyšší než v Německu.

proč?

… Zejména protože kapacity preventivních podpůrných služeb jsou nedostatečné.

Ohrožené rodiny

MLADÍ RODIČE SAMOŽIVITELÉ patří mezi skupiny, které jsou nejvíce ohrožené chudobou a sociálním vyloučením.

V každé sedmé české rodině figuruje pouze jeden rodič, z nichž 90 % jsou matky samoživitelky a 35 % z nich zažívá příjmovou chudobu.10 Charita ČR ve spolupráci s fondem Renovabis a agenturou IBRS11 nedávno připravila studii finanční situace rodin s nezaopatřenými dětmi. Zvláštní pozornost byla věnována mladým matkám do 30 let věku. Potvrdilo se, že mladé matky samoživitelky mají finanční potíže mnohem častěji než jiní rodiče – třetina z nich má vážné potíže uspokojit potřeby své rodiny ze svého měsíčního rozpočtu. 56 % má alespoň jednu půjčku nebo jiný typ dluhu ...

Dítě jako riziko

„Jejich mzdy jsou nízké a pracovní podmínky nejisté. Když je pracující člověk chudý, často mu to brání mít děti,“

Že i v tuzemsku čím dál častěji nejde jen o životní pocit, potvrzuje Hana Maříková ze Sociologického ústavu Akademie věd: „Část populace se potýká s existenčními problémy, má nízké příjmy z výkonu svého povolání, má problémy se zajištěním vlastního či nájemního bydlení a vnímá, že si založení rodiny nemůže dovolit.“

Přenos chudoby

Přenos chudoby na mladé lidi je alarmující skutečností: většina mladých, kteří využívají sociální služby Charity ČR, zažila chudobu a sociální vyloučení již v dětství.

Hlavní příčinou chudoby přetrvávající mezi generacemi je, že tito mladí lidé nemají reálnou představu o jiných způsobech života a chybí jim pozitivní vzory, takže ve skutečnosti nevědí, jak svou situaci zlepšit.

Práce a bydlení

Trh práce nabízí jen velmi omezenou nabídku zkrácených pracovních úvazků a služeb péče o děti je nedostatek. Výživné na děti ze strany druhého rodiče v mnoha případech není řádně placeno, což mnoha rodičům samoživitelům způsobuje vážné finanční problémy.

• nedostupnost bydlení poskytovaného obcemi; • příliš vysoká cena soukromě pronajímaných bytů; • nemožnost ušetřit dostatek peněz na úhradu kauce; • neochota některých majitelů nemovitostí pronajímat byt osobám romského původu, rodičům samoživitelům s více dětmi a lidem přicházejícím z azylových domů nebo substandardních forem bydlení.

Jak situaci nejefektivněji změnit?

Investovat do prevence 

Investovat preventivně do rodin ohrožených chudobou
je mnohem efetivnější, než sanovat přímo rodiny potřebné. 
Náklady na sanaci a restrikci 10% potřebných jsou nejvyšší,
ale s nejmenší účinností.

 

Jak můžete podpořit
ohrožené rodiny?

Finanční podpora

Pracujeme s ohroženými rodinami. Zbavujeme je strachu a posilujeme jejich kompetence tak, aby byly schopné spolupracovat s dalšími rodinami a dospělými. 

Vytvořte skupinu

Pracujeme s ohroženými rodinami. Zbavujeme je strachu a posilujeme jejich kompetence tak, aby byly schopné spolupracovat s dalšími rodinami a dospělými. 

 (co uděláme s penězi)

Giatus num rehene sime porent res in es dolendi rem ipiti reptatur? Fuga. Duciis autemodiassi aborerio. Dae maio moloribus doloreicil magnimus dusdaes solorem et ape volore nihita vendaepera soluptiis nonsequ iscipidunt odicaepeles invel ius et quis erunt voluptint ad magnates voluptincim quid quod