„Děti nemusí být v ohrožení života,
aby byl jejich život v ohrožení.“

Vratislav Hlásek,
zakladatel organizace

Proč aukci pořádáme?

Protože podpora rodin, jejich propojování a vzájemná spolupráce jsou podfinancovanou oblastí, která si zaslouží mnohem více pozornosti. Spokojené dětství je pro budoucí úspěšný život a zdravou společnost zcela klíčové.  

Prostor pro děti

Vidíme, že si děti již přestaly hrát samy na ulici, kolikrát i mezi sebou. Prostor ve městě jim není příliš nakloněn, což zvyšuje náš strach o jejich bezpečí. Tím se výrazně snižuje volný pohyb dětí po městě a příležitosti k přirozenému prozkoumávání okolí. Jsme inspirací a průvodcem, jak takový podnětný prostor koncipovat a jak se v něm pohybovat, aby se všichni cítili v bezpečí.

Rozvíjející vztahy

Dítě potřebuje pro svůj zdravý vývoj přiměřenou pozornost a pestrost podnětů. Neustále se učí, a když živé prostředí nemá kolem sebe, uchyluje se do virtuálního světa, k obrazovkám a displejům. Jaké dopady to na děti má, všichni tušíme. Snažíme se o inspiraci a propojování lidí k větší spolupráci mezi sebou tak, aby mohly děti vyrůstat ve věkově pestrých skupinách.  

Spokojení a stabilní rodiče

Aby byly děti spokojené, musí být spokojení i rodiče. Hledáme řešení, jak v dnešní době nahradit fungující širokou rodinu, která dříve významně pomáhala s péčí o děti. Pomáháme rodičům k získání dovedností, aby dokázali kreativně řešit aktuální situaci.

Záchranná síť

Spolupracující skupiny mají potenciál podpořit i rodiny na hranici ohrožení. Síť vztahů je pro ně účinným nástrojem, jak ustát i výjimečné situace, náhlé zvýšení nákladů, udržení bydlení či pracovní pozice.

429 176 Kč

Během úvodních dvou ročníků Aukce v klidu jste nás podpořili touto úžasnou částkou.
  

   

Kam poputuje výtěžek
letošní aukce?

Přímá podpora

Provázení znevýhodněných a sólo rodičů, aby na to nebyli sami a dokázali si vytvořit stabilní sociální zázemí. 

Vzdělávání a prevence

Přednášky, semináře a podpora aktivně spolupracujících rodin a rodinných projektů, které jsou podporou a inspirací dalším zájemcům.

Účinné nástroje

Nové publikace, manuály a webové platformy, aby byla spolupráce dostupnou možností pro všechny zájemce. Vyvíjíme účinné nástroje k propojování a sdílení know-how.

Přispějte svým dílem!

Připojte se k Pasta Onerovi, Michalu Singerovi, Patriku Háblovi a dalším. Přispějte dílem, sběratelským předmětem nebo třeba zážitkem do letošní sbírky.

Všem dárcům moc děkujeme!
Pro darování neváhejte oslovit koordinátorku aukce (kontakt níže).

Přijměte pozvání
na Aukci v klidu 

30.11.2021 od 17 hodin
v Malostranské besedě.

Děkujeme, že podporujete nezbytnou změnu, o kterou s Rodinou v klidu usilujeme.
 

Máte-li jakékoli dotazy, podněty či připomínky,
prosím, neváhejte nás kontaktovat.


Koordinátorka aukce

Sabina Škrabská
+420 723 113 700 
aukce@rodinavklidu.cz


Finanční podpora

Přímou finanční podporu od Vás rádi přijmeme
na transparentním účtě:

311 322 333 5 / 2010

Děkujeme také partnerům aukce


Aukčnímu domu Vltavín za záštitu nad Aukcí v klidu


 Malostranské besedě za krásné prostory 


Společnosti Recruit CZ, s.r.o. za finanční příspěvek na realizaci aukce


Institutu fyziologické socializace s.r.o. za pravidelnou podporu


Studiu Altair za výrobu aukčních tiskovin