Děkujeme, že na to nejsme sami!

Pracujeme na tom, aby měly děti vždy dost blízkých lidí, na které se mohou obrátit v nouzi. Stejně tak i naše organizace by bez partnerů nemohla pokračovat v práci, která je tak potřebná.

Staňte se partnery našich projektů a pomáhejte s námi právě teď!

PROJEKT

„Ke zplození dítěte je třeba dvou lidí, k výchově celá vesnice." (africké přísloví)

Pomáháme rodinám předcházet náročným situacím, které by ohrozily zdraví jejich dětí. Dnes zůstává mnoho rodin bez širšího sociálního zázemí a jsou velmi křehké. Například i krátkodobá ztráta zeměstnání nebo nemoc rodiče může mít težké následky. Proto učíme rodiny spolupracovat a vytvářet tak stabilní, bezpečné a rozvíjející zázemí. Pro šťastné děti a nevyčerpané rodiče.

  • Inspirovali jsme tisíce rodin pořádáním přednášek, seminářů či rozhovory a články v médiích.
  • Vytiskli jsme již druhý náklad knihy Rozšířená rodina.
  • Inspirovali jsme vznik fungujících komunit, které propojují stovky rodin pro sdílenou péči o děti.
  • Testujeme službu individuálního provázení rodin, které by se mohlo stát vzorem pro systémovou podporu.

Cíle projektu

Metodikou podporovat zájemce při rozšířování rodiny

Začneme vytvářet metodiku a to z příkladů dobré praxe a již nasbíraných zkušeností, která následně podpoří širokou veřejnost ve vytváření vlastní komunity.

Myšlenkou inspirovat tisíce dalších rodin

Inspirujeme další lidi k rozšiřování vlastních rodin díky našim seminářům, webinářům, besedám naživo i v on-line podobě;

Individuálně podpořit rodiny v tíživé životní situaci

Pilotní testování služby doprovázení, které pomáhá postavit rodiny na vlastní nohy. Cílovou skupinou jsou především sólo rodiče, mladí při přechodu do dospělosti a rodiny přistěhované do nového města.


PROJEKT

Tvořte s námi živá sousedství, kde si lidé pomáhají
a nikdo nemusí být osamělý

  • Na Praze 7 jsme iniciovali vznik 6 sousedských spolků ve spolupráci s městskou částí.
  • Už víme, že sousedé zvládnou sehnat nábytek rodinám, kterým vyhořel byt. Také umí druhé doprovázet k lékaři nebo pomoct s doučováním dětí vyčerpaným rodičům. 
  • Jeden takový spolek se dokázal během pandemie starat o více jak 70 seniorů a nemocných.

Cíle projektu

Podpoříme vznik nových sousedských skupin po celé republice.

Pracujeme na nástrojích a materiálech, které pomohou založení skupin v dalších městských částech i v regionech.

Z nabraných zkušeností vytvoříme manuál, který poslouží zakladatelům
nových skupin.

Manuál pomůže nejen dobrovolníkům, ale také obcím a dalším organizacím, aby mohly efektivně podporovat vztahy na svém území. 

Vybudujeme udržitelnou platformu, kde bude vše potřebné pro oživení jakékoliv lokality.

Platforma pomáhá propojovat aktivní sousedy, sdílíme zde inspiraci a nabízíme podporu zájemcům a dobrovolníkům.


Podpořte s námi otevření míst, kde vznikají vztahy na celý život.

Pomáháme vytvořit pilotní sdílené prostory, které jsou pro děti  zábavnější než mobilní telefon a kde se propojují všechny generace. Taková místa se mohou stát vzorem pro šíření a systémovou podporu podobných projektů v České republice. 

Pracujeme se 3 koncepty

Sousedská klubovna

Bezpečné komunitní místo pro setkávání a propojování sousedů všech generací. Místo pro společné trávení času, vzájemnou pomoc, odpočinek, ale třeba i práci (rodinný coworking). Prostor pro zlepšování kvality života všech zúčastněných, podporu v návratu do zaměstnání nebo doplnění služeb místních školek a mateřských center. 

Komunitní hřiště

Anonymita i velký pohyb osob a dopravy nám nedovolují nechat děti zkoumat okolí na vlastní pěst či ve skupině. Proto chceme vybudovat místa, kde se děti a mladí lidé mohou svobodně pohybovat, testovat své limity, riskovat, zkoumat a autenticky tvořit. Inspirujeme se v Anglii a Holansku, kde mají tzv. Adventure playgrounds dlouhou tradici. 

Cohousing

Spolupracujeme s developery na zajištění vhodných sdílených prostor v budoucích projektech tak, aby umožnily propojování svých obyvatel a bezpečný prostor pro děti. 


Jdete do toho s námi?

Můžete si vybrat, jak se chcete zapojit.
Na každý dar vám rádi vystavíme potvrzení pro odečet z daní.

Přispět můžete jednorázově nebo pravidelně přes Darujme.cz. Každá částka nám moc pomáhá. Díky vám můžeme v naší práci pokračovat a udělat pro děti a rodiny maximum.

Staňte se součástí naší organizace. 
Vaše logo bude zdobit naše stránky. 
Obdržíte certifikát "Osobnost nebo Firma, která pomáhá", čestné místo a speciální poděkování na Aukci v klidu.

Buďte srdcem naší organizace.
Vaše logo bude zdobit naše stránky. 
Obdržíte certifikát "Osobnost nebo Firma, která pomáhá", čestné místo a speciální poděkování na Aukci v klidu. 

Děkujeme všem, kteří nás již podporují

GENERÁLNÍ PARTNEŘI v roce 2021

PARTNEŘI v roce 2021

Máte otázky?
Neváhejte nás kontaktovat.

Vojtěch Rybář

tel. 603 229 777
vojta.rybar@rodinavklidu.cz 

Zveme Vás na letošní Aukci v klidu.

Chcete obdržet pozvání na dobročinnou Aukci v klidu
a jednou za čtvrtletí také aktuální informace
k podpoře našich projektů? 

.