Projekt

Rozšířená rodina

Chybí vám v rodině babička či dědeček?
Nemáte v blízkosti bydliště moc známých lidí?
Jste na děti sama a potřebujete pomoc?

O projektu

Propojujeme rodiny. Podporujeme je, aby vzájemně spolupracovaly a společně vytvořily prostředí, v němž mají děti dostatek pozornosti, podnětů a mezilidského kontaktu nezbytných ke svému zdravému vývoji. 

✔ Rodiny tím získají více zdrojů, nejen časových, ale i finančních a emočních; svěžejší klidnější rodiče a šťastnější děti.

Po rozpadu tradičních velkých rodin jsme začali vychovávat děti v nejmenším možném torzu rodiny, kterou tvoří dva dospělí a jedno, nanejvýš dvě děti.

 Takto omezená primární sociální skupina neumožňuje dětem zdravý a plnohodnotný vývoj a zároveň je pro rodiče nesmírně vyčerpávající. V důsledku toho prožívají obě strany mnoho zklamání a nejednou propadají zoufalství.

Dospělí pak mají často pocit, že ve své rodičovské roli selhávají a rodinu opouštějí, případně ji ze strachu vůbec nezakládají. To se netýká pouze lidí ze sociálně slabého prostředí, ale i lidí v profesním životě úspěšných. Následkem je porodnost, která se dlouhodobě pohybuje pod přirozenou udržitelností.

A přitom stačí překonat ostych
a znovu na to nebýt sami.

Co přináší spolupracující skupina?


1. dětem

Dětem přivedou „spolupracující rodiny“ do života nejen více blízkých lidí, ale také pevnější a pestřejší zázemí, nové zdroje inspirace a dnes tolik chybějící pozornost. Prvky, které jsou nezbytné pro jejich fyziologický vývoj.


2. rodičům

Spolupráce při péči o děti přináší benefity minimálně 5E: energetické, emoční, ekonomické, ekologické a evoluční. Rodiče tak především získají více klidu a možností, se kterými mohou naložit tak, jak uznají za vhodné.


3. společnosti

Děti vyrůstající ve vhodných podmínkách snáze přijímají zodpovědnost za svůj život i svobodu a nejsou odrazení od rodičovství náročným modelem z vlastního dětství. Ekonomicky se preventivní péče a investice do dětí v předškolním věku projeví úsporami na sanaci a restrikci.

Petr o tom napsal knížku.
Můžete si ji stáhnout zdarma.

Uvede vás do problematiky výchovy dětí v dnešní době. Odhalí vám proč jsme se jako společnost do této situace dostali a především nastíní, jak z ní ven.

Nechte se inspirovat

2 rozhovory s Petrem Jasinskim o konceptu Rozšířených rodin a zkušenostech z praxe

Přednáška Vráti Hláska

Více o konceptu Rozšířených rodin najdete na webu