Nebojme se 

mít Rodinu v klidu.

O nás

Pomáháme
ohroženým rodinám

Pracujeme s ohroženými rodinami. Zbavujeme je strachu a posilujeme jejich kompetence tak, aby byly schopné spolupracovat s dalšími rodinami a dospělými. 

Ztráta sociálních vazeb

Giatus num rehene sime porent res in es dolendi rem ipiti reptatur? Fuga. Duciis autemodiassi aborerio. Dae maio moloribus doloreicil magnimus dusdaes solorem et ape volore nihita vendaepera soluptiis nonsequ

Přínosy spolupráce

Pro děti

Získají pestrost v socialním kontaktu v podobě dospělých a dětí různého věku, s odlišnými zájmy, z jiného sociálního prostředí a domácností. Rozšiřuje se jim možnost k získaní koaličních
a kooperačních dovedností.

Pro rodiče

Získají silnější sociální zázemí, časovou úsporu při péči o dítě (např. volné dopoledne), ušetří finance za školky, hlídání. Spolupráce při péči o děti přináší benefity minimálně 4E: ekonomické, emoční, energetické, environmentální.

Pro společnost

Mimo jiné snížení počtu rodin ohrožených chudobou. Výrazné snížení nákladů na sanaci rodin v problémech. Matky na mateřské si mohou udržet kontakt se svou profesí. Posílení rodičovských kompetencíu budoucí generace atd..

Jak naplňujeme vizi?

1.

Podpůrné služby

Pracujeme s ohroženými rodinami. Zbavujeme je strachu a posilujeme jejich kompetence tak, aby byly schopné spolupracovat s dalšími rodinami a dospělými. 

2.

Pilotní projekt

Giatus num rehene sime porent res in es dolendi rem ipiti reptatur? Fuga. Duciis autemodiassi aborerio. Dae maio moloribus doloreicil magnimus dusdaes solorem et ape volore nihita vendaepera soluptiis nonsequ

3.

Osvěta a Manuál

Giatus num rehene sime porent res in es dolendi rem ipiti reptatur? Fuga. Duciis autemodiassi aborerio. Dae maio moloribus doloreicil magnimus dusdaes solorem et ape volore nihita vendaepera soluptiis nonsequ

Konkrétní plán a cíle
(časová osa)

Giatus num rehene sime porent res in es dolendi rem ipiti reptatur? Fuga. Duciis autemodiassi aborerio. Dae maio moloribus doloreicil magnimus dusdaes solorem et ape volore nihita vendaepera soluptiis nonsequ iscipidunt odicaepeles invel ius et quis erunt voluptint ad magnates voluptincim quid quod 


2018

 • 9 zapojených rodin
 • Provozujeme podpůrné služby
 • Osvěta

2019

 • cca 27 aktivně zapojených rodin
 • minimálně 3 ohrožené rodiny
 • Testování Manuálu pro
  spolupracující skupiny
 • Provozujeme podpůrné služby
 • Osvěta
   

2020

 • cca 60 aktivně zapojených rodin
 • minimálně 10 ohrožených rodin
 • vydání finálního Manuálu pro spolupracující skupiny
 • Provozujeme podpůrné služby
 • Osvěta
   

Co k tomu ještě potřebujeme?
(co uděláme s penězi)

Giatus num rehene sime porent res in es dolendi rem ipiti reptatur? Fuga. Duciis autemodiassi aborerio. Dae maio moloribus doloreicil magnimus dusdaes solorem et ape volore nihita vendaepera soluptiis nonsequ iscipidunt odicaepeles invel ius et quis erunt voluptint ad magnates voluptincim quid quod