Naše projekty


Projekt má za cíl vytvářet a podporovat síť tzv. rozšířených rodin, které nahrazují kmenové soužití, či absenci širší rodiny. Funkční síť rozšířených rodin má zároveň potenciál být záchrannou sítí pro ohrožené rodiny. 

Sbíráme zkušenosti a osvědčené nástroje, jak probouzet sousedský život, ať žijete kdekoliv. Pomáháme lidem v propojování a nalézaní důvěrných a užitečných vztahů. Spolupracujeme s obcemi v jejich podpoře.

Dítě patří do rodiny. Až 2/3 dětí odebraných z péče rodičů by mohlo zůstat doma, kdyby se věnovala patřičná pozornost prevenci. Každý někdy šlápne vedle. Důležité je, aby měl někoho, kdo ho chytí, než spadne na dno.

Projekt navazuje na tradici ženské podpory v období šestinedělí a propojuje šestinedělky se ženami, které jsou ochotné jim pomoci (tzv. andělky). 

Letos pořádáme již 3. ročník dobročinné aukce. Protože podpora rodin, jejich propojování a vzájemná spolupráce jsou podfinancovanou oblastí, která si zaslouží mnohem více pozornosti.