Naše projekty


Dítě patří do rodiny. Až 2/3 dětí odebraných z péče rodičů by mohlo zůstat doma, kdyby se věnovala patřičná pozornost prevenci. Každý někdy šlápne vedle. Důležité je, aby měl někoho, kdo ho chytí, než spadne na dno.

Rodičovství je nová situace, na kterou se nedá připravit. Dá se však připravit na příchod změn. Cílem projektu je ukázat, že rodiče nemusejí být na výchovu dětí sami. A přiznat si, že to sami nezvládají, není selhání, ale první krok k nalezení řešení.

Projekt má za cíl vytvářet a podporovat síť tzv. rozšířených rodin, které nahrazují kmenové soužití, či absenci širší rodiny. Funkční síť rozšířených rodin má zároveň potenciál být záchrannou sítí pro ohrožené rodiny. 

Seznamte se s naším novým projektem
a pojďte s námi: