Naše projekty


Projekt má za cíl vytvářet a podporovat síť tzv. rozšířených rodin, které nahrazují kmenové soužití, či absenci širší rodiny. Funkční síť rozšířených rodin má zároveň potenciál být záchrannou sítí pro ohrožené rodiny. 

Sbíráme zkušenosti a osvědčené nástroje, jak probouzet sousedský život, ať žijete kdekoliv. Pomáháme lidem v propojování a nalézaní důvěrných a užitečných vztahů. Spolupracujeme s obcemi v jejich podpoře.

Loni jsme pořádali již 3. ročník dobročinné aukce. Protože podpora rodin, jejich propojování a vzájemná spolupráce jsou podfinancovanou oblastí, která si zaslouží mnohem více pozornosti. 

Pomáháme projektům


Projekt navazuje na tradici ženské podpory v období šestinedělí a propojuje šestinedělky se ženami, které jsou ochotné jim pomoci (tzv. andělky).