Šestinedělí v klidu

Prvních šest týdnů po porodu představuje velmi významné a současně citlivé období v životě matky a dítěte. Podpora šestinedělek navazuje na tradici ženské podpory v období šestinedělí a propojuje šestinedělky se ženami, které jsou ochotné jim pomoci (tzv. andělky).

Jak společně
pomáháme maminkám?

Andělky poskytují šestinedělce zdarma některou z těchto služeb: úklid, vaření, nákup, péče o starší sourozence, péče o domácí zvířata, doprovod k lékaři, popovídání, vyslechnutí, prosté poskytnutí společnosti.

Šestinedělka za služby nic neplatí. Zavazuje se ale během života pomoci dalším šestinedělkám. 

Proč je šestinedělí tak důležité?

Toto období má zásadní vliv na několik oblastí života matky a dítěte. Dítě se adaptuje na zcela nový způsob života.  Matčino tělo se regeneruje po těhotenství a porodu. Matka a dítě se poznávají, vzniká mezi nimi citová vazba, o které diky výzkumům víme, že má zcela zásadní význam pro zdravý vývoj dítěte. 

Oba se učí kojení, které pro dítě představuje nejen ideální výživu, ale také sytí hned několik jeho psychických i fyzických potřeb. K tomu, aby se citová vazba a kojení dobře nastartovaly a vyvíjely, potřebuje matka a novorozenec klid a čas. Potřebují být spolu v tělesném kontaktu a užívat si jeden druhého. Aby však matka mohla tomuto vztahu dát prioritu, potřebuje k tomu oporu v okolí.

Pro koho je projekt?

Čerstvé a budoucí maminky

Dobrovolně pomáhající
kmotřičky

Odbornice pracující
se šestinedělkami

Chcete naši činnost podpořit?

A umožnit nám tak projekt šířit dál mezi více žen? Můžete nám přispět na fungování projektu a informační osvětu na transparentní účet! 

311 322 333 5 /2010
Do poznámky, prosím, uveďte "šestinedělky".  Děkujeme!