Podporujeme vznik sousedských prostor

Pomáháme na svět novým místům, kde mohou vznikat vztahy na celý život. 

Jsme rádi, že v rámci projektu Sousedit mohou vznikat nové sousedské zahrady, dětská komunitní hřiště nebo třeba i cohousing. Rodiny a jednotlivci získávají zázemí, volný bezpečný prostor v místě jejich bydliště. A k tomu neméně důležité - navazování nových přátelství a tak více blízkých kolem sebe.

Aktuálně se nám podařilo zprostředkovat obsazení volné zahrady v Černošicích. Skupina rodin z okolí tu chystá vznik sousedského hřiště, prostor pro mezigenerační setkávání a také komunitní chov slepic.

Ovšem, to vše, by se nám nepovedlo bez podpory našeho sponzora Petra Vomastka, který volné pozemky nabídl. Petrovi vděčíme nejen za spolupráci ohledně komunitních prostor či finanční podporu, ale i za jeho čas, který nám věnuje. Za předávání zkušeností, cenných rad či propojování se skvělými lidmi. Máme možnost se učit každým dnem. Petře, velké díky, že jsi s námi!

Petra & Vojta

Chcete pomáhat s námi?

Pracujeme na tom, aby měly děti vždy dost blízkých lidí, na které se mohou obrátit v nouzi. Stejně tak i naše organizace by bez partnerů nemohla pokračovat v práci, která je tak potřebná.

Staňte se partnery našich projektů a pomáhejte s námi právě teď!