Projekt

Dětství v klidu

Zachraňme dětem rodinu.

Dětství v klidu se soustředí na to, aby se předcházelo zbytečnému odebírání dětí z rodin a děti se tak do státní péče vůbec nedostaly.

Vratislav Hlásek 
zakladatel organizace

„První roky života jsou klíčové pro vývoj dítěte. A rodina je nejlepší místo, kde je strávit. Sebelepší ústav nemůže nahradit bezpodmínečné citové pouto. “

„Poslední roky jsem se věnoval tomu, aby děti odebrané z rodin nekončily v ústavní péči. Byli jsme první rodina, která si u nás vzala miminko do pěstounské péče na přechodnou dobu a pomohli jsme vybudovat organizaci Dobrá rodina o.p.s., která má nyní k dispozici přibližně 700 pěstounských rodin. Potřeba kojeneckých ústavů je díky tomu prakticky nulová. Nyní jsem se zaměřil na další oblast, která tvoří zásadní mezeru v péči o rodinu. Je to prevence odebírání dětí rodinám z důvodů, kterým lze předcházet.”

Nejméně 2/3 odebraných dětí by mohlo zůstat ve své rodině. 

V roce 2016 se to týkalo více jak 13 tisíc dětí. Celkový počet dětí ve státní péči kvůli nedostatečné prevenci stále roste. Za 8 let šlo o nárůst 42 %.

Potřebná prevence

Kořeny problémů těchto rodin nejsou ani tak finanční, ale pramení především ze sociální izolace. Proto se s organizací Rodina v klidu z. ú. věnujeme preventivnímu posilování sociálních vazeb a propojujeme rodiny ke vzájemné spolupráci při péči o děti.

Jak pomáháme


Děláme osvětu

A to jak směrem ke členům ohrožených rodin, tak k široké veřejnosti. Na hranici ohrožení se může dostat každý. Super mámy ani super tátové neexistují. Každý občas potřebuje pomoci. Ale ne každý si o pomoc umí říct.

  • přednášky
  • workshopy
  • sdílecí kruhy

Zprostředkováváme koučing a mentoring

Většina lidí, které se blíží hranici ohrožení nedisponují prostředky k tomu, aby si mohli dovolit zaplatit službu mentora či kouče. Z prostředků věnovaných donátory tyto služby hradíme a zprostředkováváme. Společně tak umožňujeme potřebným osobám najít vlastní hodnotu, sebejistotu a odvahu k sociálním interakcím.


Síťujeme a provázíme

Ohroženým rodinám zprotředkováváme provázející osobu, která je jim oporou při vytváření nových sociálních vazeb. Zároveň je taková osoba mediátorem mezi členem ohrožené rodiny a fungující rozšířenou rodinou, která ho přijímá.

Jak můžete pomoci vy?


  • podpořte nás finančně

  • staňte se provázející osobou

  • dejte o nás vědět ohroženým rodinám ve svém okolí

Za veškerou podporu a pomoc děkujeme.


 Zdroj:

1) „Lumos. Konec institucionalizace. Na penězích záleží. Proč by měl český stát přesunout finance z institucí do rodin a komunit.“ Dosud nepublikováno (plánované zveřejnění v dubnu 2018)