Dětství v klidu

„První roky života jsou klíčové pro vývoj dítěte.
A rodina je nejlepší místo, kde je strávit.“

Náš cíl

Aby mělo každé dítě dostatek blízkých lidí. Mohlo by tak vyrůstat v bezpečí a klidu, aniž by ho fatálně ohrožovaly nečekané situace.

Dětství v klidu je, když...

 • Není jen jedna pečující osoba – primární prostor prakticky neexistuje, vylidněný sociální prostor, nutné ho vybudovat

 •  Jsou to často děti, které by v případě i krátkodobé indispozice pečující osoby putovaly do státní péče. Osamocená pečující osoba toto riziko vnímá a chronický stres se přenáší také na dítě. Proto je nezbytné situaci řešit preventivně, nikoliv až v kritických situacích, jak je dnes u nás běžné.
 • Rizika chronická i akutní – dítě je chronicky ohrožené, stres prožívá,  každá chyba má fatální dopad, v textech mluvit o chronickém stresu, apelovat k aktivitě, nutnost
 • Potřeba sociálních vazeb pro zdravý vývoj

V jaké situaci se na nás lidé obrací

 • jedna pečující osoba
 • prarodiče jsou daleko
 • stále řešíme rozchod s partnerem
 • ...

dětem přinášíme

 • klid 
 • bezpečí
 • rozvíjející prostředí - sociální interakce

rodičům přinášíme

 • klid
 • kontakty
 • výpomoc
 • čas pro sebe

kdo za projektem stojí

 • Vráťa Hlásek
 • Alžběta
 • zkušenosti, neurovědy, 

Vratislav Hlásek 
zakladatel organizace

„První roky života jsou klíčové pro vývoj dítěte. A rodina je nejlepší místo, kde je strávit. Sebelepší ústav nemůže nahradit bezpodmínečné citové pouto. “

„Poslední roky jsem se věnoval tomu, aby děti odebrané z rodin nekončily v ústavní péči. Byli jsme první rodina, která si u nás vzala miminko do pěstounské péče na přechodnou dobu a pomohli jsme vybudovat organizaci Dobrá rodina o.p.s., která má nyní k dispozici přibližně 700 pěstounských rodin. Potřeba kojeneckých ústavů je díky tomu prakticky nulová. Nyní jsem se zaměřil na další oblast, která tvoří zásadní mezeru v péči o rodinu. Je to prevence odebírání dětí rodinám z důvodů, kterým lze předcházet.”

Jak pomáháme


Provázíme a propojujeme

Ohroženým rodinám zprotředkováváme provázející osobu, která je jim oporou při vytváření nových sociálních vazeb. Zároveň je taková osoba mediátorem mezi členem ohrožené rodiny a fungující rozšířenou rodinou, která ho přijímá. Přímá práce s rodiči v nepříznivé životní situaci – služba provázení a další odborné služby.

 • Služba provázení
 • Krizová linka – jsme na telefonu

Zprostředkováváme koučing a mentoring

Většina lidí, které se blíží hranici ohrožení nedisponují prostředky k tomu, aby si mohli dovolit zaplatit službu mentora či kouče. Z prostředků věnovaných donátory tyto služby hradíme a zprostředkováváme. Společně tak umožňujeme potřebným osobám najít vlastní hodnotu, sebejistotu a odvahu k sociálním interakcím.

 • Propojení s donátory

Děláme osvětu

A to jak směrem ke členům ohrožených rodin, tak k široké veřejnosti. Na hranici ohrožení se může dostat každý. Super mámy ani super tátové neexistují. Každý občas potřebuje pomoci. Ale ne každý si o pomoc umí říct.

 • semináře
 • rozhovory
 • články

Co o nás říkají rodiče

doplnit zpětnou vazbu – příběhy 3?

Kontaktní osoba


Jak můžete pomoci vy?


 • podpořte nás finančně

 • staňte se provázející osobou

 • dejte o nás vědět ohroženým rodinám ve svém okolí

Za veškerou podporu a pomoc děkujeme.