Nebojme se 

podpořit ostatní.

Problém

Odebíráme děti z důvodů, které je možné řešit preventivními podpůrnými službami pro ohrožené rodiny.

Až 70% odebraných dětí 
by mohlo zůstat
ve své rodině.

U těchto dvou třetin se jedná zejména o kombinaci nedostatečných rodičovských kompetencí (nedostatky ve výchově či péči) a problémy s bydlením, které by bylo možné řešit podporou rodiny formou terénní sociální práce. 

zdroj: Lumos ...

+42%

Celkový počet dětí ve státní péči kvůli nedostatečné prevenci stále roste…

Počet dětí umístěných do státní péče, pěstounské péče či zdravotnických a školských dětských domovů vzrostl za posledních 8 let o 42 %.

… a je vyšší než v dalších vyspělých zemích. ...

V přepočtu na deset tisíc dětí v dětské populaci je v České republice dvaapůlkrát vyšší než v Anglii a o třetinu vyšší než v Německu.

proč?

… Zejména protože kapacity preventivních podpůrných služeb jsou nedostatečné.

Jak situaci nejefektivněji změnit?

Investovat do prevence 

Investovat preventivně do rodin ohrožených chudobou
je mnohem efetivnější, než sanovat rodiny potřebné. 
Náklady na sanaci a restrikci 10% potřebných jsou nejvyšší,
ale s nejmenší účinností.

 

Investovat do předškolních dětí

Největší návratnost investic do rozvoje lidí
je v předškolním věku, návratnost investované
1 Kč ve vytvořených hodnotách je až 17 Kč.

Jak můžete podpořit
ohrožené rodiny?

Finanční dar

Pracujeme s ohroženými rodinami. Zbavujeme je strachu a posilujeme jejich kompetence tak, aby byly schopné spolupracovat s dalšími rodinami a dospělými. 

Vytvořte skupinu

Pracujeme s ohroženými rodinami. Zbavujeme je strachu a posilujeme jejich kompetence tak, aby byly schopné spolupracovat s dalšími rodinami a dospělými. 

 (co uděláme s penězi)

Giatus num rehene sime porent res in es dolendi rem ipiti reptatur? Fuga. Duciis autemodiassi aborerio. Dae maio moloribus doloreicil magnimus dusdaes solorem et ape volore nihita vendaepera soluptiis nonsequ iscipidunt odicaepeles invel ius et quis erunt voluptint ad magnates voluptincim quid quod