Projekt

Rodičovství v klidu

Nemusíte na to být sami.

Rodičovství v klidu je zaměřeno na rodiče a zároveň na páry nebo jednotlivce, kteří o dítěti uvažují, nebo ho čekají. Projekt je z velké části osvětového charakteru. Má za cíl vytvořit pro rodiče zázemí, kde mohou otevřeně komunikovat svoje obavy, strachy, domnělá selhání.

Individuální poradna


Jednorázová konzultace o partnerských vztazích nebo nejistotě v mateřství. A také o tom, co Vám může přinést vlastní Rozšířená rodina. Přijedu k Vám nebo vy za mnou a podíváme se na to společně. Důležité je nezůstavat v něčem, co nám nevyhovuje a stále hledat řešení. Neváhejte se na mě obrátit

Martina Elterlein
martina@rodinavklidu.cz
+420 733 122 122

Jak pomáháme


Děláme osvětu

Sdílíme zkušenosti z praxe a důležité vědecké poznatky, zprostředkováváme a motivujeme ke sdílení zkušeností a k přenášení inspirace. Ukazujeme rodičům, že na výchovu dětí nemusí být sami.

  • přednášky a workshopy
  • publikace a články

Nabízíme služby pro rodiče současné i budoucí

Programů, které mají ambici nastávající rodiče pipravit na porod dítěte je mnoho. My se věnujeme oblasti dosud nepříliš pokryté. Skupinově i individuálně připravujeme rodiče na to, co přijde po porodu. konkrétně v prvním roce života dítěte.

  • před a poporodní příprava
  • psychická a komunikační podpora matek v šesti nedělí
  • koučing a mentoring
  • redesign (partnerský, rodinný, intimní)

Síťujeme a provázíme

Lokálně propojujeme soběstačné rodiny, které mají zájem vzájemně kooperovat a dělit mezi sebe povinnosti pojící se s péčí o děti. Ukazujeme rodičům, že cestou není izolace a perfekcionismus, ale otevřenost a jistá míra improvizace. Bez té se totiž rodičovství zvládá těžko.