Příběhy rodin

5 příkladů toho, jak Rodina v klidu podporuje rodiny v péči o děti:

1. 

Provázení matky samoživitelky s novorozencem

Matka, která nemohla převzít novorozence do péče, vzhledem ke své dlouhotrvající závislosti na návykových látkách. Intenzivně, úspěšně se léčila a dítě jí mohlo být později předáno z pěstounské péče na přechodnou dobu. Přímá péče započala nejdříve v doléčovacím zařízení a následně samostatně v sociálním bydlení s odbornou podporou.
Rovněž jí bylo poskytnuto odborné provázení týkající se péče o dítě a poskytnutí věcných darů ze sbírky (dětské hračky) i zakoupením např. ložního prádla z darů našich donátorů. Provázení dále pokračuje s potřebnou intenzitou dle potřeb matky i dítěte.

2. 

Provázení matky se dvěma dětmi

Dlouhotrvající podpora matky dvou dětí předškolního věku při řešení problémů ve vztahu se manželem závislým na návykových látkách. Podpora trvá rok a půl.
Zprvu šlo o intenzivní sérii koučování, které následně přešlo v provázení procesem odchodu od manžela, péče o děti, redesign rodinných vztahů. Dále také podpora při řešení bytové a finanční krize, podpora při hledání zaměstnání, podpora při řešení nových partnerských problémů a navazujících problémů vznikajících z kontaktu dětí s otcem, provázení při rozvodu, zprostředkování přímé finanční podpory od dárce s tím, že po stabilizaci pracovní situace již nebyla podpora potřeba. Provázení trvá doposud.

3. 

Provázení maminky samoživitelky 

Hanka o nás říká: „Hodně mi v tom si vše uvědomit pomohla skupina lidí z projektu Rozšířená rodina.

Scházeli se každý měsíc v krásných prostorech zahrady v Tróji, a my tam jednou s Danym vyrazili. Následně pak díky jejich pomoci v koučování jsem si uvědomila spoustu věcí a určitě mě to hodně posunulo i v mém osobním rozvoji. I díky tomu všemu jsem navázala spolupráci s komunitní školou, do které nyní můj syn dochází na 3 dny v týdnu a kde se i já realizuji. Mám díky tomu prostor i na sebe a Dany je spokojený mezi dětmi. Takže jsme v pohodě.“

4. 

Příběh Aničky Černé - Praha 11

Iniciátorka rodinné klubovny na Jižním městě nebo komunitní zahrady Vidimova. Angažuje se nyní v mnoha projektech zaměřených na propojování a spolupráci lidí. „Čerpala jsem hlavně z myšlenky projektu Rozšířená rodina, která se snaží lidem ukázat, že je výhodnější mezi sebou spolupracovat, pomáhat si a vzájemně se podporovat. Nejen dospělí mezi sebou, ale hlavně děti mezi sebou navzájem a celé jejich rodiny.“

5. 

Spolek Lesní kvítka - Praha 15

Spolek Lesních kvítek vznikl za účasti skupiny rodičů, která se rozhodla vytvořit prostor, kde se jejich dítka - kvítka budou moci rozvíjet, vzdělávat a kvést. Od roku 2018 jsou zapsáni jako spolek stejného jména. Základem spolku je komunita rodin, které spojuje respektující a partnerský přístup. Tráví proto společně čas s dětmi, jezdí s nimi stanovat, na hory i na výlety. Děti si nehlídají za peníze, ale většina rodičů přispívá svým jedinečným přístupem průvodce. A co u nich najdete? Najdete u nich dohody a porozumění, důvěru, vzájemný respekt a spolupráci, vedení k samostatnosti a zodpovědnosti, opravdové vztahy a respekt. A kde se inpirovala samotná zakladatelka spolku Eliška Píštělková? „Prvotní myšlenky se zrodily v neformální skupině rodičů, kteří realizovali myšlenku Rozšířené rodiny Vráti Hláska a hybatelky Aničky Černé v prostorách LŠ Do lesa!“

Chystáme celý rozhovor se zakladatelkou spolku Eliškou 

Podpořte s námi i další rodiny,
přijďte na letošní Aukci v klidu