Pečujme o děti společně.

Rodina v klidu

z. ú.

Propojujeme rodiny. Podporujeme je, aby vzájemně spolupracovaly a společně vytvořily prostředí, v němž mají děti dostatek pozornosti, podnětů a mezilidského kontaktu nezbytných ke svému zdravému vývoji.

✔ Rodiny tím získají více zdrojů, nejen časových, ale i finančních a emočních; svěžejší klidnější rodiče a šťastnější děti.

Proč je to potřeba?

Po rozpadu tradičních velkých rodin jsme začali vychovávat děti v nejmenším možném torzu rodiny, kterou tvoří dva dospělí a jedno, nanejvýš dvě děti. Takto omezená primární sociální skupina neumožňuje dětem zdravý a plnohodnotný vývoj a zároveň je pro rodiče nesmírně vyčerpávající. V důsledku toho prožívají obě strany mnoho zklamání a nejednou propadají zoufalství.

Dospělí pak mají často pocit, že ve své rodičovské roli selhávají a rodinu opouštějí, případně ji ze strachu vůbec nezakládají. To se netýká pouze lidí ze sociálně slabého prostředí, ale i lidí v profesním životě úspěšných. Následkem je porodnost, která se dlouhodobě pohybuje pod přirozenou udržitelností.

A přitom stačí překonat ostych
a znovu na to nebýt sami.

Co přináší
spolupracující skupina

1. dětem

Dětem přivedou „spolupracující rodiny“ do života nejen více blízkých lidí, ale také pevnější 
a pestřejší zázemí, nové zdroje inspirace a dnes tolik chybějící pozornost. Prvky, které jsou nezbytné pro jejich fyziologický vývoj.

2. rodičům

Spolupráce při péči o děti přináší benefity minimálně 5E: energetické, emoční, ekonomické, ekologické a evoluční. Rodiče tak především získají více klidu 
a možností, se kterými mohou naložit tak, jak uznají za vhodné. 

3. společnosti

Děti vyrůstající ve vhodných podmínkách snáze přijímají zodpovědnost za svůj život i svobodu a nejsou odrazení od rodičovství náročným modelem z vlastního dětství. Ekonomicky se preventivní péče a investice do dětí v předškolním věku projeví úsporami na sanaci a restrikci.

Nejbližší akce

Otevřené setkání
rodin na zahrádce
25. 8. 2018

✿ Přátelé, s radostí vás zveme k dalšímu příjemnému a inspirativnímu setkání. Přijďte sami nebo s celou rodinou do rozkvetlé zahrady uprostřed Trojských lesů. Na chvíli se společně v klidu zastavit.

Otevřený večer
s Rodinou v klidu
28. 8. 2018

Jednou za 14 dní se potkáváme a společně rozvíjíme myšlenky a sdílíme zkušenosti kolem spolupráce rodin při péči o děti. Snaha je propojit zájemce o tématiku až po leadery již fungujících skupin.

Seminář:
Mateřství v klidu
podzim 2018

Ráda se s Vámi podělím o mé zkušenosti. Mám ročního synka, který se má k světu a já jsem máma, která neztratila sílu 
a chuť čelit výzvám v rodičovství a brát vše s větším klidem a nadhledem. Přijďte si popovídat, jak takové mateřství může vypadat!

pro více informací nás kontaktujte
na martina@rodinavklidu.cz

Propojme se


Rádi Vás seznámíme s projektem
a možnostmi spolupráce na osobní schůzce.

Nebo přijďte na některou z našich
otevřených akcí. Více zde na webu a facebooku.

Zapojte se


Tvořte vlastní spolupracující skupinu.
Nabízíme vzájemnou inspiraci, sdílení, vzdělávání a podporu
při realizaci Vašeho záměru. Neváhejte nás kontaktovat.

Pomozte dětem


Pomozte dětem z ohrožených rodin.
Například tím, že podpoříte vznik sdílených prostor nebo provázení a koučování rodičů samoživitelů. Podpořit lze i konkrétní dítě, sourozence či skupinu rodin.

Napište nám a potkejme se

email: vojta@rodinavklidu.cz
tel. 603 229 777

Napsali jsme knížku.
Stáhněte si jí zdarma.

Je to krátká, krásně ilustrovaná knížka, která vás uvede do problematiky výchovy dětí v dnešní době. Odhalí vám proč jsme se jako společnost do této situace dostali a především nastíní, jak z ní ven.

více