Kontaktujte nás: 603 229 777 | vojta.rybar@rodinavklidu.cz

Co děláme?

 

Propojováním rodin vytváříme pro děti prostředí, které je bude rozvíjet.
Rodiny i jednotlivce provázíme při překračování strachu a nedůvěry tak, aby se nebáli kooperovat v menších nepříbuzenských skupinách. Přínosem této spolupráce je generování finančních, časových a emočních zdrojů a jejich sdílení ve prospěch svůj a především dětí.

 

 

Proč to děláme?

 

Rozpad kooperující široké mnohočetné rodiny zanechal dnešním dětem rodinu v podobě toho nejmenšího možného torza, tzv. nukleární rodinu tvořenou často dvěma, resp. jedním rodičem a jedním, resp. dvěma dětmi. Takto omezený primární sociální prostor neumožňuje dětem se zdravě a plnohodnotně vyvíjet a přitom je pro rodiče nesmírně vyčerpávající...

V důsledku toho prožívají obě strany mnoho zklamání a nejednou propadají zoufalství. Dospělí často získávají pocit, že ve své rodičovské roli selhali a rodinu opouštějí, případně ji ze strachu vůbec nezakládají. To se netýká pouze lidí ze sociálně slabého prostředí, ale i lidí v profesním životě úspěšných, dobře situovaných, středoškolsky či vysokoškolsky vzdělaných. Následkem je porodnost, která se pohybuje dlouhodobě pod přirozenou udržitelností.

 

Přínos projektu

 

Dětem

Dětem přivedou „kooperující rodiny“ do života nejen více blízkých lidí, ale také pevnější a pestřejší zázemí, nové zdroje inspirace a dnes tolik chybějící pozornost a interakci. Prvky, které jsou nezbytné pro jejich fyziologický vývoj.

Rodičům

Potřebná podpora rodičům, prarodičům, budoucím rodičům a dětem přecházejícím do dospělosti, kteří 


•  hledají propojení s dalšími lidmi,
•  
hledají informace, jak vychovávat děti,
•  cítí se v úzkých,
•  ocitli se v nouzi.

Společnosti

Děti vyrůstající ve vhodných podmínkách budou snáze přijímat zodpovědnost za svůj život i svobodu. Zároveň přinesou společnosti větší demografický nárůst, nebudou odrazení od rodičovství nefunkčním modelem z vlastního dětství, vzpomínkami na vyčerpanou matku apod.. Ekonomicky se preventivní péče a investice do dětí v předškolním věku projeví úsporami na sanaci a restrikci.

Konzultace

Přijďte na Otevřený
večer s Rodinou v klidu
 

 

Káždé druhé úterý se volně setkáváme
v prostorách Rodiny v klidu. Seznamujeme příchozí s projektem, propojujeme rodiny, společně sdílíme inspiraci a rozvíjíme téma spolupráce. 

Události a data najdete na naší facebookové stránce:

 

nebo si vyberte
30 minut bezplatné
on-line konzultace

 

Co by projekt mohl přinést vám?
Co vy můžete nabídnout ostatním?
Zaujala vás myšlenka a přemýšlíte jak ji realizovat?

Pojďme si o tom povídat. Pojďme tvořit.
Napište si o termín konzultace Martině Elterlein

martina.elterlein@gmail.com